Szállítási információk

Köszönjük, hogy a Wokzilla ázsiai étterem házhozszállítását választotta!
Rendelések feldolgozása 10:30-tól 22:00-ig. A kiszállítási időt 60 – 90 percen belül vállaljuk. Ez az idő a forgalomtól és/vagy az időjárástól függően változhat. Az aktuális vállalási időről kérjük érdeklődjön éttermünkben +36 70 330 4572
Ázsiai ételeinket mindig frissen, kizárólag rendelésre készítjük el, így a házhozszállítási idő hosszabb lehet. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!
A minimális rendelés értéke 1.500 Ft. Csak készpénzzel, vagy étkezési utalvánnyal történő fizetést tudunk elfogadni.

A sushi vállogatásainkhoz 1 adag szójaszósz, pácolt gyömbér és evőpálcikát csomagolunk.
A darabonként rendelt tételeknél 4 nigiri és 4 maki tekercsenként csomagolunk 1-1 adag szójaszósz illetve gyömbért, valamint pálcikát.

Ezekbe a kerületekbe szállítunk: IX, V, VI, VII, VIII,
A kiszállíttás ingyenes.
További információért hívja a +36 70 330 4572 telefonszámot vagy írjon e-mailt a hello@wokzilla.hu címre.
Szintén ide várjuk szolgáltatásunkkal kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit.

Rendelési feltételek:

A regisztráció ahhoz szükséges, hogy a megrendelt árut pontosan szállítsuk ki Önnek. A kötelező adatokat nem csak az internetes, hanem a telefonos vagy személyes megrendelés esetén is meg kell adni.

Étel házhozszállítás esetén a rendelést leghamarabb, a szállítási időn belül kapja meg, amelyet az étterem nyitásától vagy a rendelés feladásától érdemes számítani. Minden más szolgáltatás esetén a szállítás időpontját vagy Önnek kell megadni, vagy a szállító, időpontot egyeztet Önnel rövid időn belül!

Kérjük, a kiírt szállítási időt 5-10 perc erejéig kezelje rugalmasan! Tapasztalatból mondhatjuk, hogy rossz időjárási viszonyok esetén a késés a forgalom miatt természetes. Ennek mértéke 10-20 perc. Ennél jelentősebb késés esetén a házhoz szállító partnernek kötelessége tájékoztatni a fogyasztót. Ettől függetlenül ha megkeresi ügyfélszolgálatunkat, akkor rövid időn belül tájékoztatást adunk merre jár a rendelése!

Különleges kívánságait érdemes a rendelés ellenőrző képernyőjén a megjegyzés rovatban feltüntetni!

A rendelés azonnali kiszállítás esetén nem mondható le.

Reklamációval illetve panasszal forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz! Minden nap 11- 20 óra között telefonon és e-mailen állnak rendelkezésére! Azonnali probléma esetén 15 percen belül reagálunk, minden más esetben 24 órán belül tájékoztatjuk Önt.

Tájékoztatjuk arról, hogy megrendelésére vonatkozóan (amennyiben igényli) számlát küldünk Önnek.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete rendelkezik a magánszemélyek adómentes bevételeiről, e melléklet 8.17. pontja pedig a meleg- ill. készétel vásárlására jogosító utalványról. A törvény értelmében az utalványt a munkáltató adhatja munkavállalójának, tehát csak és kizárólag a magánszemély vásárolhat vele saját céljára. Ebből következően sem a saját nevére (egyéni vállalkozó), sem más nevére (cég, egyéb vállalkozás) nem kérhet számlát, mivel az utalvány nem készpénz, hanem adómentes juttatás a munkavállalónak a munkáltatójától. Ellenkező esetben ugyanis az utalvány értéke újra elszámolásra kerülne “költségként” annál a cégnél, akinek a nevére az utalvánnyal történő “fizetéskor” a számlát kérik.

Adatvédelem

 Adatkezelő adatai: TWO PIPI kft.
Székhely: 1173 Bp. Kaszáló u. 47
e-mail: hello@wokzilla.hu.
Adatkezelő a regisztrált felhasználók (továbbiakban: felhasználók) alábbi adatait kezeli: a felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb a felhasználó által megadott adatokat.
Adatkezelő a felhasználó személyes adatait a felhasználó hozzájárulásával kezeli. A felhasználó hozzájárulásának minősül az adatkezelő honlapján lévő regisztrációs adatlap kitöltése. Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó különleges adatokat nem kezel.
Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag felhasználók beazonosítása és a megrendeléseik teljesítése célból kezeli. Adatkezelő jogosult hírleveleit a felhasználó megadott e-mail címére elküldeni, amennyiben a felhasználó a regisztráció során ehhez hozzájárul.
6Adatkezelő az adatlapján az adatfelvétel előtt tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban adatkezelő szerződéses kötelezettséget kizárólag abban az esetben tud vállalni, ha az adatairól az adatkezelőt az adatlap kitöltésével tájékoztatta.
Adatkezelő a felhasználónak az adatai törlésére irányuló kérelmét haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 72 órán belül teljesíti.
Felhasználó bármikor kérhet felvilágosítást a kezelt adatairól, bármikor kérheti az adatai módosítását, illetve törlését. Felhasználó leiratkozásával bármikor kérheti, hogy adatkezelő a hírleveleit tovább ne küldje a részére. A felhasználónak a felvilágosításra, módosításra, illetve törlésre irányuló kérelmét az adatkezelő a megadott e-mail címére küldött elektronikus levelében kell kérnie, vagy az adatlapon elvégeznie.
Jelen szabályzat alkalmazásában:
1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2. különleges adat:
a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
5. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
6. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
8. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
10. Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

Wozilla Team